Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Thema’s

Triple Aim is een leidraad voor het toewerken naar duurzame zorg en welzijn. Het verbetert de zorg op drie pijlers: de gezondheid van burgers, de ervaren kwaliteit van zorg en het verminderen van de kosten(groei). Daarnaast verbindt het de domeinen zorg en welzijn. Werken aan Triple Aim kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door populatiemanagement toe te passen of shared savings afspraken te maken.

Triple Aim

Triple Aim is een leidraad voor het toewerken naar duurzame zorg en welzijn. Het verbetert de zorg op drie pijlers: de gezondheid van burgers, de ervaren kwaliteit van zorg en het verminderen van de kosten(groei). Daarnaast verbindt het de domeinen zorg en welzijn.

Meer over dit thema

Shared Savings

Shared savings houdt in dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen uit de regio samen een besparing proberen te bereiken en de opbrengsten hiervan delen.

Meer over dit thema

Populatiemanagement

Populatiemanagement is de organisatie van zorg en welzijn gericht op de behoeften van een specifieke groep mensen, oftewel een populatie. Dat kunnen bijvoorbeeld alle mensen zijn die ingeschreven staan bij dezelfde huisarts. Of alle mensen in een wijk of regio. Uitgangspunt is verder dat professionals en zorgorganisaties de vragen en behoeften binnen een populatie kennen en daar proactief op inspelen.

Meer over dit thema

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma