Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vitaal Vechtdal

Proeftuin Vitaal Vechtdal streeft de Triple Aim na en wil experimenteren met shared savings. In deze video vertelt Dieger ten Berge over de gezamenlijke ambities van de partners in het Vechtdal en wat het maken van shared savings-afspraken daaraan kan bijdragen. Ten Berge is teamleider innovatie en beleid binnen het maatschappelijk domein van de gemeente Ommen-Hardenberg.

In de video benadrukt Ten Berge het belang van eerst samen met alle partijen een ambitie formuleren, bepalen welke waarden worden nagestreefd en daarover meerjarige afspraken maken. Een van de opbrengsten van shared savings kan zijn dat er meer geïnvesteerd wordt in preventie en welzijn.

Bekijk de video:

Verder lezen

› bekijk alle 6 artikelen over Shared Savings

Triple Aim

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma