Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Thema’s

Binnen Ruimte voor verpleeghuizen werkten 168 zorgaanbieders binnen 13 verschillende themagroepen aan één of meerdere verbeterplannen.

1. Driehoek cliënt, professionals en mantelzorger (68 verpleeghuizen)
2. Client centraal (11 verpleeghuizen)
3. Meten en verantwoorden van kwaliteit (45 verpleeghuizen)
4. Vrijheid & veiligheid – BOPZ (15 verpleeghuizen)
5. Voedselveiligheid – HACCP (7 verpleeghuizen)
6. Indicatiestelling (12 verpleeghuizen)
7. Persoonsvolgende bekostiging in de instelling (11 verpleeghuizen)
8. Persoonsvolgende bekostiging in de keten (6 verpleeghuizen)
9. Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen (7 verpleeghuizen)
10. Domeinoverstijgende bekostiging (6 verpleeghuizen)
11. Deskundigheidsbevordering van professionals (6 verpleeghuizen)
12. Technologie als onderdeel van het zorgproces (6 verpleeghuizen)
13. Zeggenschap als onderdeel van het zorgproces (6 verpleeghuizen)