Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Over Langdurigezorg.nl

Langdurigezorg.nl is een online platform voor het beschikbaar houden van kennis die is beschreven binnen reeds afgeronde programma’s gericht op ondersteuning van veranderingen in de sector langdurige zorg.

Een belangrijke doelstelling van ondersteuningsprogramma’s voor veranderingen in de langdurige zorg is het ontsluiten en delen van kennis en ervaring die binnen de programma’s wordt opgedaan met de rest van de sector. Om de kennis en ervaringen na afronding van een programma op een toegankelijke wijze en op een centrale plek te borgen, is langdurigezorg.nl ingericht.

Langdurigezorg.nl bestaat uit 2 onderdelen: informatie over de programma’s en de kennisbank.

Programma’s

Op Langdurigezorg.nl is achtergrondinformatie over de programma’s te raadplegen, zoals de aanleiding en doelstelling van het programma, een overzicht van de deelnemers en een lijst met publicaties en resultaten.

Kennisbank

Kennis binnen deze kennisbank wordt ontsloten via een uitgebreide zoekmachine met verschillende filteropties.

Langdurigezorg.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg en wordt uitgevoerd door Vilans.