Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Nieuwe wegen ggz en opvang

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben 27 samenwerkingsinitiatieven tussen 2016 en 2018  gepionierd met domeinoverstijgende samenwerking.

Meer over dit programma