Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Thema’s

Binnen In voor zorg! werkten de deelnemers aan een transitie op één van de vier hoofdthema’s: Bedrijfsvoering, Ruimte voor professionals, Samenwerken en Technologie (eerst: Zorg op afstand).

Technologie

Binnen het thema Technologie: beeldschermzorg, leefstijlmonitoring en zelfmanagement via internet en de inzet van domotica en technische toepassingen.

Meer over dit thema

Samenwerken

Binnen het thema Samenwerken: organisaties versterken elkaar door samenwerking binnen ketens en netwerken en via samenwerking in het sociaal domein.

Meer over dit thema

Ruimte voor professionals

Binnen het thema Ruimte voor professionals: verleggen van verantwoordelijkheden naar teams, vakbekwaamheid centraal stellen en invoering nieuwe werkwijzen.

Meer over dit thema

Bedrijfsvoering

Binnen het thema Bedrijfsvoering: productiestijging, verbetering bedrijfsresultaat, duidelijkere organisatie-inrichting en sturing en vermindering overhead.

Meer over dit thema

In voor zorg!

433 (zorg)organisaties hebben binnen In voor zorg! van 2009 tot 2017 gewerkt aan het (her)inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving.

Meer over dit programma