Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag transitiebijeenkomst Nijmegen (2 juni 2014)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde in mei en juni 2014 in samenwerking met veldpartijen regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg. Op 2 juni 2014 vond de regiobijeenkomst in Nijmegen plaats. Daar werd ingegaan op het praktijkvoorbeeld Ateliers in de eerstelijn.

Maandag 2 juni: Nijmegen, Radboudumc

Ateliers in de eerstelijn

In de regio Nijmegen wordt in een netwerk van 9 ‘zorgateliers’ samengewerkt binnen het project ‘Ateliers in de eerstelijn’. In een zorgatelier werken wijkgerichte professionals als een huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker samen aan projecten die ten goede komen aan de gezondheid in een wijk. De projecten zijn toegespitst op de specifieke problemen van een wijk of gemeente, die door een epidemioloog van het GGD in kaart worden gebracht met een wijkanalyse. De modellen die in de zorgateliers worden ontwikkeld, worden onderling uitgewisseld via een community. De werkwijze heeft na 3 jaar een stevige netwerkstructuur opgeleverd waarin diverse zorgaanbieders samen werken aan concrete problematiek.

Meer informatie:

› bekijk alle 21 artikelen over Hervorming langdurige zorg

Hervorming Langdurige Zorg

Via Hervorminglangdurigezorg.nl is de sector langdurige zorg in 2014 en 2015 geïnformeerd over de hervorming langdurige zorg.

Meer over dit programma