Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslag transitiebijeenkomst Heiloo (26 mei 2014)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde in mei en juni 2014 in samenwerking met veldpartijen regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg. Op 26 mei was de bijeenkomst in Heiloo.

‘Beter worden doe je thuis’

‘3 jaar terug hadden we 180 opnamebedden. Nu hebben we er 120. Dat afbouwen wordt steeds gemakkelijker. We zijn namelijk niet zo gefocust op afbouwen. We richten ons met overtuiging op ons credo: “Beter worden doe je vooral thuis in je eigen omgeving”. Daardoor voltrekt het afbouwen zich vanzelf.’ Dat zei Marijke van Putten (lid Raad van Bestuur GGZ-NHN) 26 mei 2014 op Landgoed Willibrordus in Heiloo, een grote locatie van GGZ Noord-Holland-Noord. Logischerwijs is ‘ggz’ als dragend onderdeel van een locatienaam niet meer zo gewenst. Marijke: ‘Dit ggz-terrein noemen we weer Landgoed Willibordus. Net als vroeger. Er zitten hier nu ook 80 beginnende ondernemers. iConnect is een van die bedrijfjes.’

Inspirerende uitwisseling

Zorgaanbieders, gemeentelijke ambtenaren, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woonden deze interactieve ochtend bij. Hoe ver zijn we met de transitie? Welke vragen zijn er nog? Hoe kunnen we elkaar helpen met het oplossen van aanloopproblemen? Dat waren de vragen die aan de orde kwamen. Het resultaat was een open en inspirerende uitwisseling
3 casussen stonden deze ochtend extra in de belangstelling:

  1. Vicino die de ggz met succes bij de huisarts introduceert
  2. Decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo: regio Kop van Noord Holland
  3. iConnect: ondernemende ggz-cliënten

1. Vicino

Populatiemanagement is in de regio Alkmaar een logisch vervolg in een langlopende ontwikkeling naar meer samenwerking tussen steeds meer verschillende zorgverleners. Vicino NHN is een goed voorbeeld van een nieuwe samenwerkingsvorm in de regio. Vicino NHN is een eerstelijnsketenorganisatie voor geestelijke gezondheid en welzijn en heeft de regio Noord-Holland Noord als werkgebied. Specifiek voor de LGGz wordt lichte en chronische psychische en sociale problematiek laagdrempelig toegankelijk gemaakt door versterking in de 1e lijn, onder meer door inzet van praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg. Deze samenwerking is omgebouwd tot eerstelijns GGZ keten waarbij HONK, HKN, en GGZ-NHN een bedrijf hebben opgezet in regio. Op dit moment bieden ruim 200 huisartsen gespecialiseerde psychologische hulp volgens het Vicino concept.

Meer informatie:

2. Decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo: regio Kop van Noord Holland

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Texel, Den Helder, Schagen, Zijpe, Harenkarspel en Hollands Kroon) creëren een regionaal kader waarin een vraaggerichte, effectieve en efficiënte bevordering van burgerparticipatie centraal staat. Er is een verkenning uitgevoerd door bureau HHM naar de omvang en de samenstelling van de groep in het kader van fact finding. Tevens is er een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van aanbieders en cliënten. Concreet resultaat is de visie. Het visiedocument is medio oktober 2013 in bijna alle gemeenteraden vastgesteld. De overige onderdelen van het project zijn nog in ontwikkeling of in een bijwerkfase.

Meer informatie:

3. iConnect: ondernemende ggz-cliënten

Surf eens naar de website van www.iconnect-alkmaar.nl. Je leest er over net opgeleverde sites, over de komende LAN-party en over nieuwe apps. iConnect is een snel groeiend bedrijf dat door cliënten van GGZ-NHN is opgezet. iConnect helpt andere cliënten van GGZ-NHN met computerreparaties.

› bekijk alle 21 artikelen over Hervorming langdurige zorg

Hervorming Langdurige Zorg

Via Hervorminglangdurigezorg.nl is de sector langdurige zorg in 2014 en 2015 geïnformeerd over de hervorming langdurige zorg.

Meer over dit programma