Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Experiment Regelarme Instellingen

Binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) hebben 23 zorgorganisaties van 2011 tot en met 2015 gewerkt aan regelarm organiseren.

Meer over dit programma