Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Experiment Regelarme Instellingen

Met het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) is van juni 2011 tot december 2015 gewerkt aan het verminderen van de administratieve lasten en het verhogen van de kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van organisaties.

ERAI bestond uit twee onderdelen:

  • Experimenteren: 23 zorgaanbieders hebben een experiment voltooid waarin het verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal stond. Zij hebben onder andere geëxperimenteerd met de indicatiestelling, de inkoop en de kwaliteitsverantwoording.
  • Het melden van hinderende regels: bijna 700 meldingen zijn van regels die zorgaanbieders als belemmerend ervaren zijn gemeld bij het ingerichte meldpunt.

De zorgaanbieders kregen ieder een ‘buddy’ binnen het ministerie van VWS en de ketenpartners sloten zich aan bij ERAI. Waar de zorgaanbieders tegen regelgeving aanliepen hielpen de buddies van VWS deze samen met de ketenpartners te ontwarren. Deelnemers van het experiment kregen voor regelgeving die in de weg zat tijdelijk ontheffing.

Met ERAI hebben de deelnemers werk gemaakt van het vormgeven van cliëntgerichte zorg door het terugdringen van regeldruk.

Download de Eindevaluatie Experiment Regelarme Instellingen

Bekijk de artikelen over het programma ‘Experiment Regelarme Instellingen’ die zijn opgenomen in de kennisbank.

Experiment Regelarme Instellingen

Binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) hebben 23 zorgorganisaties van 2011 tot en met 2015 gewerkt aan regelarm organiseren.

Meer over dit programma