Langdurigezorg.nl

Kennisbank afgeronde ondersteuningsprogramma's bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zoek binnen 718 documenten, 6 programma's en 35 thema's

Trefwoord *
Programma
Thema's
Type

Afgeronde programma's

Binnen Ruimte voor verpleeghuizen – Waardigheid en trots hebben 168 verpleeghuizen tussen 2015 en 2018 gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Meer over dit programma

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben 27 samenwerkingsinitiatieven tussen 2016 en 2018  gepionierd met domeinoverstijgende samenwerking.

Meer over dit programma

Een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen: gelijktijdige verbetering van de gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en kosten.

Meer over dit programma

433 (zorg)organisaties hebben binnen In voor zorg! van 2009 tot 2017 gewerkt aan het (her)inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving.

Meer over dit programma

Via Hervorminglangdurigezorg.nl is de sector langdurige zorg in 2014 en 2015 geïnformeerd over de hervorming langdurige zorg.

Meer over dit programma

Binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) hebben 23 zorgorganisaties van 2011 tot en met 2015 gewerkt aan regelarm organiseren.

Meer over dit programma

Over Langdurigezorg.nl

Langdurigezorg.nl is een online kennisbank van afgeronde programma’s gericht op ondersteuning van veranderingen in de sector langdurige zorg.

Lees verder